• Mái bạt xếp lượn sóng, mái hiên di động uy tín tại Hà Tĩnh.

MÁI BẠT XẾP HÀ TĨNH - TRƯỜNG TIỂU HỌC BẮC HÀ


Bạt xếp Trường TH Bắc Hà, đường Nguyễn Khắc Viện, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

MẪU MÁI BẠT XẾP CHE SÂN TRƯỜNG 

bat che nang_mai bat che san_mai bat truong hoc_thi cong mai bat lon ha tinh_mai che san truong hoc_lam mai bat ha tinh_mai bat dai loi 25.jpg

Khung chịu lực mái bạt xếp sân trường Tiểu học Bắc Hà

bat che nang_mai bat xep_mai xep bat_mai bat che san truong_mai bat xep ha tinh_dailoivn_com10.jpg


bat che san truong_tieu hoc bac ha _bat che nang_mai bat che san_mai bat truong hoc_thi cong mai bat lon ha tinh_mai che san truong hoc_lam mai bat ha tinh_mai bat dai loi _com48.jpg

bat che san truong_tieu hoc bac ha _bat che nang_mai bat che san_mai bat truong hoc_thi cong mai bat lon ha tinh_mai che san truong hoc_lam mai bat ha tinh_mai bat dai loi _com49.jpg

bat che san truong_tieu hoc bac ha _bat che nang_mai bat che san_mai bat truong hoc_thi cong mai bat lon ha tinh_mai che san truong hoc_lam mai bat ha tinh_mai bat dai loi _com50.jpg

bat che san truong_tieu hoc bac ha _bat che nang_mai bat che san_mai bat truong hoc_thi cong mai bat lon ha tinh_mai che san truong hoc_lam mai bat ha tinh_mai bat dai loi _com51.jpg

bat che san truong_tieu hoc bac ha _bat che nang_mai bat che san_mai bat truong hoc_thi cong mai bat lon ha tinh_mai che san truong hoc_lam mai bat ha tinh_mai bat dai loi _com52.jpg

bat che san truong_tieu hoc bac ha _bat che nang_mai bat che san_mai bat truong hoc_thi cong mai bat lon ha tinh_mai che san truong hoc_lam mai bat ha tinh_mai bat dai loi _com53.jpg

bat che san truong_tieu hoc bac ha _bat che nang_mai bat che san_mai bat truong hoc_thi cong mai bat lon ha tinh_mai che san truong hoc_lam mai bat ha tinh_mai bat dai loi _com54.jpg

{youtube https://www.youtube.com/watch?v=1HjDu9_fVBk}

TRƯỜNG TIỂU HỌC BẮC HÀ - Số 02 Nguyễn Khắc Viện - P. Bắc Hà - TP. Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

Các dự án khác

Thi công đúng tiến độ

 

Chất lượng vượt trội

 

Bảo hành chu đáo