• Mái bạt xếp lượn sóng, mái hiên di động uy tín tại Hà Tĩnh.

BẠT XẾP CHE NHÀ THỜ HỌ


MẪU BẠT XẾP CHE NHÀ THỜ HỌ ĐẸP

bat xep nha tho_bat che nang nha tho_nha tho ho_bat che nang_mai bat che san_mai bat truong hoc_thi cong mai bat lon ha tinh_mai che san truong hoc_lam mai bat ha tinh _com300.jpg

bat xep nha tho_bat che nang nha tho_nha tho ho_bat che nang_mai bat che san_mai bat truong hoc_thi cong mai bat lon ha tinh_mai che san truong hoc_lam mai bat ha tinh _com301.jpg

bat xep nha tho_bat che nang nha tho_nha tho ho_bat che nang_mai bat che san_mai bat truong hoc_thi cong mai bat lon ha tinh_mai che san truong hoc_lam mai bat ha tinh _com302.jpg

bat xep nha tho_bat che nang nha tho_nha tho ho_bat che nang_mai bat che san_mai bat truong hoc_thi cong mai bat lon ha tinh_mai che san truong hoc_lam mai bat ha tinh _com3010.jpg

bat xep nha tho_bat che nang nha tho_nha tho ho_bat che nang_mai bat che san_mai bat truong hoc_thi cong mai bat lon ha tinh_mai che san truong hoc_lam mai bat ha tinh _com3011.jpg

bat xep nha tho_bat che nang nha tho_nha tho ho_bat che nang_mai bat che san_mai bat truong hoc_thi cong mai bat lon ha tinh_mai che san truong hoc_lam mai bat ha tinh _com309.jpg

bat xep nha tho_bat che nang nha tho_nha tho ho_bat che nang_mai bat che san_mai bat truong hoc_thi cong mai bat lon ha tinh_mai che san truong hoc_lam mai bat ha tinh _com303.jpg

bat xep nha tho_bat che nang nha tho_nha tho ho_bat che nang_mai bat che san_mai bat truong hoc_thi cong mai bat lon ha tinh_mai che san truong hoc_lam mai bat ha tinh _com304.jpg

bat xep nha tho_bat che nang nha tho_nha tho ho_bat che nang_mai bat che san_mai bat truong hoc_thi cong mai bat lon ha tinh_mai che san truong hoc_lam mai bat ha tinh _com305.jpg

bat xep nha tho_bat che nang nha tho_nha tho ho_bat che nang_mai bat che san_mai bat truong hoc_thi cong mai bat lon ha tinh_mai che san truong hoc_lam mai bat ha tinh _com306.jpg

bat xep nha tho_bat che nang nha tho_nha tho ho_bat che nang_mai bat che san_mai bat truong hoc_thi cong mai bat lon ha tinh_mai che san truong hoc_lam mai bat ha tinh _com307.jpg

bat xep nha tho_bat che nang nha tho_nha tho ho_bat che nang_mai bat che san_mai bat truong hoc_thi cong mai bat lon ha tinh_mai che san truong hoc_lam mai bat ha tinh _com308.jpg

{youtube https://www.youtube.com/watch?v=9oiXanCKwi4}

Nhà thờ họ hay Từ đường luôn giữ một vị trí tâm linh trong đời sống văn hóa người Việt, đây là nét đẹp văn hóa đã có từ lâu đời. Hằng năm vào các ngày tế lễ con cháu khắp nơi tề tựu về  để tổ chức lễ tế tổ (hay còn gọi là tế Họ). Cùng với đó là không gian dưới Mái Bạt Xếp cờ hoa rợp trời, trống hội râm ran của các nhà thờ họ khiến cho không khí gặp mặt anh em, họ hàng đầu năm cùng vui chén rượu như nhộn nhịp, ấm áp hơn. Không chỉ người ở gần mà hầu hết con cháu trong dòng họ trên mọi miền đất nước đều ghi nhớ truyền thống này và đều cố gắng sắp xếp để về quê ngày giỗ Tổ.

Các dự án khác

Thi công đúng tiến độ

 

Chất lượng vượt trội

 

Bảo hành chu đáo