• Mái bạt xếp lượn sóng, mái hiên di động uy tín tại Hà Tĩnh.

MÁI BẠT XẾP HÀ TĨNH - TRƯỜNG TIỂU HỌC BẮC HÀ


MẪU MÁI BẠT XẾP CHE SÂN TRƯỜNG 

bat che nang_mai bat che san_mai bat truong hoc_thi cong mai bat lon ha tinh_mai che san truong hoc_lam mai bat ha tinh_mai bat dai loi 25.jpg

Khung chịu lực mái bạt xếp sân trường Tiểu học Bắc Hà

bat che nang_mai bat xep_mai xep bat_mai bat che san truong_mai bat xep ha tinh_dailoivn_com10.jpg


bat che san truong_tieu hoc bac ha _bat che nang_mai bat che san_mai bat truong hoc_thi cong mai bat lon ha tinh_mai che san truong hoc_lam mai bat ha tinh_mai bat dai loi _com48.jpg

bat che san truong_tieu hoc bac ha _bat che nang_mai bat che san_mai bat truong hoc_thi cong mai bat lon ha tinh_mai che san truong hoc_lam mai bat ha tinh_mai bat dai loi _com49.jpg

bat che san truong_tieu hoc bac ha _bat che nang_mai bat che san_mai bat truong hoc_thi cong mai bat lon ha tinh_mai che san truong hoc_lam mai bat ha tinh_mai bat dai loi _com50.jpg

bat che san truong_tieu hoc bac ha _bat che nang_mai bat che san_mai bat truong hoc_thi cong mai bat lon ha tinh_mai che san truong hoc_lam mai bat ha tinh_mai bat dai loi _com51.jpg

bat che san truong_tieu hoc bac ha _bat che nang_mai bat che san_mai bat truong hoc_thi cong mai bat lon ha tinh_mai che san truong hoc_lam mai bat ha tinh_mai bat dai loi _com52.jpg

bat che san truong_tieu hoc bac ha _bat che nang_mai bat che san_mai bat truong hoc_thi cong mai bat lon ha tinh_mai che san truong hoc_lam mai bat ha tinh_mai bat dai loi _com53.jpg

bat che san truong_tieu hoc bac ha _bat che nang_mai bat che san_mai bat truong hoc_thi cong mai bat lon ha tinh_mai che san truong hoc_lam mai bat ha tinh_mai bat dai loi _com54.jpg

{youtube https://www.youtube.com/watch?v=1HjDu9_fVBk}

TRƯỜNG TIỂU HỌC BẮC HÀ - Số 02 Nguyễn Khắc Viện - P. Bắc Hà - TP. Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

Các dự án khác

Thi công đúng tiến độ

 

Chất lượng vượt trội

 

Bảo hành chu đáo