• Mái bạt xếp lượn sóng, mái hiên di động uy tín tại Hà Tĩnh.

BẠT XẾP TRƯỜNG MẦM NON BẮC HỒNG - HÀ TĨNH


{youtube https://www.youtube.com/watch?v=DluKnYirYv4}THI CÔNG MÁI BẠT XẾP TRƯỜNG MẦM NON BẮC HỒNG - PHƯỜNG BẮC HỒNG, THỊ XÃ HỒNG LĨNH, HÀ TĨNH, 36A BA THÁNG HAI, BẮC HỒNG, HỒNG LĨNH, HÀ TĨNH  NĂM 2022.

bat che nang_mai bat che san_mai bat truong hoc_thi cong mai bat lon ha tinh_mai che san truong hoc_lam mai bat ha tinh_mai bat dai loi 2.jpg


bat che nang_mai bat che san_mai bat truong hoc_thi cong mai bat lon ha tinh_mai che san truong hoc_lam mai bat ha tinh_mai bat dai loi 1.jpg

bat che nang_mai bat che san_mai bat truong hoc_thi cong mai bat lon ha tinh_mai che san truong hoc_lam mai bat ha tinh_mai bat dai loi 4.jpg

bat che nang_mai bat che san_mai bat truong hoc_thi cong mai bat lon ha tinh_mai che san truong hoc_lam mai bat ha tinh_mai bat dai loi 5.jpg

bat che nang_mai bat che san_mai bat truong hoc_thi cong mai bat lon ha tinh_mai che san truong hoc_lam mai bat ha tinh_mai bat dai loi 6.jpg

{youtube https://www.youtube.com/watch?v=DluKnYirYv4}

Các dự án khác

Thi công đúng tiến độ

 

Chất lượng vượt trội

 

Bảo hành chu đáo