• Mái bạt xếp lượn sóng, mái hiên di động uy tín tại Hà Tĩnh.

MÁI BẠT XẾP HÀ TĨNH - TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG


bat che nang_mai bat che san_mai bat truong hoc_thi cong mai bat lon ha tinh_mai che san truong hoc_lam mai bat ha tinh_mai bat dai loi 17.jpg

bat che nang_mai bat che san_mai bat truong hoc_thi cong mai bat lon ha tinh_mai che san truong hoc_lam mai bat ha tinh_mai bat dai loi 18.jpg

bat che nang_mai bat che san_mai bat truong hoc_thi cong mai bat lon ha tinh_mai che san truong hoc_lam mai bat ha tinh_mai bat dai loi 20.jpg

bat che nang_mai bat che san_mai bat truong hoc_thi cong mai bat lon ha tinh_mai che san truong hoc_lam mai bat ha tinh_mai bat dai loi 21.jpg

bat che nang_mai bat che san_mai bat truong hoc_thi cong mai bat lon ha tinh_mai che san truong hoc_lam mai bat ha tinh_mai bat dai loi 24.jpg

truong phan dinh phung ha tinh_bat che san _bat che nang_mai bat che san_mai bat truong hoc (1).jpg

truong phan dinh phung ha tinh_bat che san _bat che nang_mai bat che san_mai bat truong hoc (2).jpg

truong phan dinh phung ha tinh_bat che san _bat che nang_mai bat che san_mai bat truong hoc (3).jpg

truong phan dinh phung ha tinh_bat che san _bat che nang_mai bat che san_mai bat truong hoc (4).jpg

truong phan dinh phung ha tinh_bat che san _bat che nang_mai bat che san_mai bat truong hoc (5).jpg

truong phan dinh phung ha tinh_bat che san _bat che nang_mai bat che san_mai bat truong hoc (6).jpg

truong phan dinh phung ha tinh_bat che san _bat che nang_mai bat che san_mai bat truong hoc (7).jpg

truong phan dinh phung ha tinh_bat che san _bat che nang_mai bat che san_mai bat truong hoc (8).jpg

truong phan dinh phung ha tinh_bat che san _bat che nang_mai bat che san_mai bat truong hoc (9).jpg

{youtube https://www.youtube.com/watch?v=515BOPJWPg4}


THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG - Địa chỉ: Số 65 - đường Phan Đình Phùng - TP Hà Tĩnh

Các dự án khác

Thi công đúng tiến độ

 

Chất lượng vượt trội

 

Bảo hành chu đáo