• Mái bạt xếp lượn sóng, mái hiên di động uy tín tại Hà Tĩnh.

BẠT XẾP NHÀ HÀNG BIỂN XANH THIÊN CẦM


Nhà hàng Biển Xanh Thiên Cầm - Địa chỉ: Thôn Chùa, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

batxephatinh_maichebathatinh_nhahangbienxanh_bienthiencam_maibatnhahang0.jpg

batxephatinh_maichebathatinh_nhahangbienxanh_bienthiencam_maibatnhahang1.jpg

batxephatinh_maichebathatinh_nhahangbienxanh_bienthiencam_maibatnhahang2.jpg

batxephatinh_maichebathatinh_nhahangbienxanh_bienthiencam_maibatnhahang3.jpg

batxephatinh_maichebathatinh_nhahangbienxanh_bienthiencam_maibatnhahang4.jpg

batxephatinh_maichebathatinh_nhahangbienxanh_bienthiencam_maibatnhahang5.jpg

batxephatinh_maichebathatinh_nhahangbienxanh_bienthiencam_maibatnhahang6.jpg

batxephatinh_maichebathatinh_nhahangbienxanh_bienthiencam_maibatnhahang7.jpg

batxephatinh_maichebathatinh_nhahangbienxanh_bienthiencam_maibatnhahang8.jpg

batxephatinh_maichebathatinh_nhahangbienxanh_bienthiencam_maibatnhahang9.jpg

{youtube https://www.youtube.com/watch?v=f6cEsdgpsM4}

Các dự án khác

Thi công đúng tiến độ

 

Chất lượng vượt trội

 

Bảo hành chu đáo