Khách hàng

Công ty Sabeco
Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Tĩnh
Công ty Kinh Đô Miền Bắc

XÂY DỰNG

Thi công chuyên nghiệp :
Các công trình: Dân dụng,công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cơ sở hạ tầng, xây lắp đường điện dưới 35 Kv, cấp thoát nước - San lấp mặt bằng, cho thuê xe, máy thi công, lắp máy công nghiệp các công trình về san nền, cung cấp vật liệu xây dựng và trang trí nội thất.