Khách hàng

Công ty Sabeco
Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Tĩnh
Công ty Kinh Đô Miền Bắc

Biển chữ inox, chữ kim loại

Biển đồng, inox, nhãn mác kim loại ăn mòn được làm bằng các tấm đồng hoặc inox phẳng, sử dụng hoá chất làm ăn mòn lớp kim loại trên bề mặt tạo nên phần nội dung chìm trên bề mặt tấm đồng hoặc inox.

Phần nội dung có thể được sơn màu hoặc không. Biển đồng, inox, nhãn mác kim loại ăn mòn được dùng phổ biến tại bên ngoài trụ sở công ty, doanh nghiệp, dùng làm biển quầy lễ tân, thu ngân, biển phòng ban, chức danh, bảng chỉ dẫn, bảng số nhà, thẻ tên nhân viên, và các loại nhãn mác máy công nghiệp khác…

Biển phòng ăn mòn

Logo ăn mòn