Khách hàng

Công ty Sabeco
Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Tĩnh
Công ty Kinh Đô Miền Bắc

SEO - Add Url - Submit Url lên các trang - Bing, Yahoo, Google, Ask, AolEngines

27-04-2013

Để có một website thì rất dễ trong thời buổi hiện tại, nhưng để site đắt khách thì là cả một vần đề. Đó chính là công tác làm SEO- SEM. Và quan trọng nhất là phải làm sao cho các Search Engines index website của mình vào trong database của họ. Các S.E ( Search Engines ) quan trọng nhất đó là Google, Yahoo! and Bing tuy nhiên vẫn còn hàng trăm S.E khác bạn nên chú ý tới để hỗ trợ cho công tác SEO của web và tạo cho mình thật nhiều backlinks bằng việc add các url của website lên các S.E đó, các S.E khác tuy hiện tại là nhỏ bé so với các người khổng lồ như Google, Yahoo, Bing v.v.. nhưng biết đâu đó trong tương lai sẽ khác nên bạn đừng bỏ qua.

Trước tiên bạn phải chắc chắn rằng website của bạn tích tụ đủ các yếu tố như cấu trúc website chuẩn mực, meta tags tốt, keyword và nội dung có liên quan v.v... vì các yếu tố này sẽ rất hữu ích cho website của bạn trong việc quảng bá và quảng cáo.

Bây giờ bạn chỉ cần add url của website mình vào các trang được liệt kê dưới đây

Google Add Url     Add url to Intelseek Intelseek
Yahoo! Submit Url    Add Url ebay Now
Add Url to Bing BING Add Url    Fast Website Hosting FAST Web Hosting <<
Best of the Web Best Of The Web (BOTW)    Persistent.Com
ADDURL TO 100 DIRECTORIES submit your url here Active Search Results
FREE WEBSITE SIGNUP submit your URL here ePage Free Submit
WhatUSeek.com Azoos.com
LinksTraffic Add Url  AdvertiseReport.com
Join Squidoo Free  Free Trial Business Sites
Add Url to HotLaunch DMOZ.ORG MasterMOZ Directory
Add Url to Search Monster Search Monster Addurl to Businessseek.biz BusinessSeek.Biz
Linkcentre Sunstream Search Engine
Add Url to Searchit.com Searchit.Com Submit Url to Searchtheweb Search The Web
Total Ad Network Addurl to Exactseek ExactSeek
Ablaze Directory Search King
One Million Directory SoMuch.Com Submit
The Living Link SearchWarp
Web4url Submit AddUrl to Mixcat.com MixCat.Com
WebSquash BestYellow
WEB4URL.COM Beamed.Com
Feedplex Search Scrub The Web
People Search Directory Submit
Anoox Search SearchAve.Com
Evisum.Com MyaHint Search
DIRECTORY STORM Add Url Amidalla Search
IllumiRate Add Url to New Web Directory New Web Directory