Khách hàng

Công ty Sabeco
Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Tĩnh
Công ty Kinh Đô Miền Bắc

Ông Lê Đình Sơn giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015-2020

18-10-2015

Mở đầu phiên làm việc, đại hội đã nghe đồng chí Hà Văn Thạch thay mặt Đoàn chủ tịch báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hàng Đảng bộ tỉnh khóa XVIII.

Đồng chí Lê Đình Sơn được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015-2020

Theo đó, BCH Đảng bộ tỉnh đã bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy; bầu đồng chí Lê Đình Sơn - Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trần Nam Hồng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XVII tái đắc cử chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII.

Đồng chí Lê Đình Sơn được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015-2020

Các đại biểu nghe đồng chí Hà Văn Thạch thay mặt Đoàn chủ tịch báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hàng Đảng bộ tỉnh khóa XVIII.

Hội nghị cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Gái tái đắc cử chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

 

Danh sách Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020:

1. Lê Đình Sơn

2. Trần Nam Hồng

3. Từ Văn Diện

4. Hà Văn Thạch

5. Nguyễn Thị Gái

6. Đặng Quốc Vinh

7. Phan Cao Thanh

8. Nguyễn Văn Huyên

9. Trần Văn Sơn

10. Lê Văn Sao

11. Hoàng Trung Dũng

12. Nguyễn Thị Nữ Y

13. Đặng Quốc Khánh

14. Nguyễn Hồng Lĩnh

15. Dương Tất Thắng

Danh sách Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy:

1. Nguyễn Thị Gái

2. Nguyễn Như Dũng

3. Nguyễn Văn Thành

4. Đinh Hữu Công

5. Phan Ngọc Long

6. Lê Đình Lương

7. Nguyễn Văn Phượng

8. Nguyễn Thị Như Quỳnh

9. Thái Sinh

10. Hà Văn Thạch

11. Trần Hậu Trung

(Đồng chí Nguyễn Thị Gái giữ chức Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy)

Nhóm PV Thời Sự

Nguồn: http://baohatinh.vn/xay-dung-dang/dong-chi-le-dinh-son-duoc-bau-giu-chuc-bi-thu-tinh-uy-ha-tinh-nhiem-ky-2015-2020/103267.htm