Khách hàng

Công ty Sabeco
Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Tĩnh
Công ty Kinh Đô Miền Bắc

[Infographic] Chân dung tân Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

21-04-2016

Sáng 21/4, HĐND tỉnh khóa XVI tổ chức Kỳ họp thứ 16 bầu bổ sung các chức danh UBND tỉnh. Theo đó, đồng chí Đặng Quốc Khánh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Đặng Quốc Vinh, Dương Tất Thắng, Đặng Ngọc Sơn được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh điện tử xin giới thiệu chân dung tân Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Nguồn: http://baohatinh.vn/chinh-tri/infographic-chan-dung-tan-chu-tich-cac-pho-chu-tich-ubnd-tinh-ha-tinh/112584.htm