Khách hàng

Công ty Sabeco
Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Tĩnh
Công ty Kinh Đô Miền Bắc

Đôn đốc thực hiện kế hoạch phát triển cụm công nghiệp

17-04-2015

Tính đến 30/3/2015, toàn tỉnh có 18 cụm công nghiệp (CCN) đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết với tổng diện tích 502 ha. Hiện có 10 CCN đã tiến hành đầu tư và có dự án đi vào hoạt động; 2 CCN giao cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh, số còn lại chưa tiến hành đầu tư hạ tầng theo quy hoạch chi tiết được duyệt.

Đôn đốc thực hiện kế hoạch phát triển cụm công nghiệp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh: Sở Công thương chủ trì tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện tốt các nội dung liên quan để phát triển các CCN trên địa bàn...

Về quản lý CCN, đến nay chỉ có huyện Lộc Hà có quyết định thành lập BQL CCN Thạch Kim và UBND thành phố Hà Tĩnh có quyết định thành lập BQL CCN trên địa bàn thành phố; các cụm còn lại do UBND cấp huyện trực tiếp làm chủ đầu tư và tổ chức quản lý.

Về đầu tư hạ tầng CCN, tính đến 31/12/2014, tổng nguồn vốn đầu tư từ các cấp ngân sách là 266,54 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn từ ngân sách trung ương hỗ trợ 27 tỷ đồng, nguồn vốn từ ngân sách địa phương hỗ trợ 171,54 tỷ đồng, các đơn vị kinh doanh hạ tầng bố trí 68 tỷ đồng để thực hiện công tác bồi thường, GPMB, xây dựng nhà xưởng, nhà làm việc...

Tính đến 30/3/2015, các CCN trên địa bàn thu hút được 202 dự án đăng ký đầu tư với số vốn đăng ký là 2.441,5 tỷ đồng, trong đó có 92 dự án đã đi vào hoạt động với tổng vốn đã đầu tư là 1025,28 tỷ đồng. Tỷ lệ lấp đầy CCN toàn tỉnh theo quy hoạch chi tiết được duyệt đạt 36,65%. Nếu tính theo thực tế diện tích đất đã thu hồi có các dự án đầu tư có tỷ lệ lấp đầy đạt 86,25%, trong đó nhiều CCN có tỷ lệ lấp đầy cao như: Trung Lương, Thái Yên, Bắc Thạch Quý, Can Lộc, Bắc Cẩm Xuyên…

Thực hiện Kế hoạch 1117/KH-UBND về phát triển CCN trên địa bàn, về cơ bản, Sở Công thương đã bám sát nhiệm vụ, tiến độ được quy định để tham mưu cho UBND tỉnh cũng như chỉ đạo các địa phương thực hiện đạt yêu cầu. Đến nay đã có 2 CCN hoàn thành chuyển đổi là CCN Trường Sơn và CCN Thạch Đồng. Sở Công thương đã tiến hành tham mưu cho UBND tỉnh thành lập 5 CCN gồm: Nam Hồng, Đức Thọ, Bắc Cẩm Xuyên, Can Lộc và Yên Huy. CCN tập trung huyện Kỳ Anh và Vũ Quang đang được Sở Công thương hướng dẫn, đôn đốc các địa phương hoàn thiện hồ sơ tiến hành thẩm định.

Theo lộ trình, đến hết năm 2015 sẽ thành lập mới 3 CCN là Cổng Khánh 1, Cẩm Nhượng và Thạch Châu; đưa ra khỏi quy hoạch CCN Bắc Hương Khê và chuyển chức năng CCN sản xuất, chế biến thức ăn chăn nuôi cung cấp giống bò sữa xã Sơn Lễ.

Hàng năm trên cơ sở thực tế phát sinh, Sở Công thương đã phối hợp với các sở, ngành hướng dẫn địa phương điều chỉnh quy hoạch chi tiết; tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí đầu tư hạ tầng theo thứ tự ưu tiên cho các cụm có tỷ lệ lấp đầy cao, sử dụng nhiều lao động; kêu gọi các dự án đầu tư và giới thiệu địa điểm trong các CCN hoặc vị trí dự kiến quy hoạch CCN.

Đôn đốc thực hiện kế hoạch phát triển cụm công nghiệp

Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh Nguyễn Văn Hổ: Thực trạng cho thấy hạ tầng CCN chúng ta yếu và thiếu. Mặt bằng sạch không có nên nhà đầu tư ngại vào vì thiếu vốn GPMB. CCN Nam Hồng còn lại 28ha chưa có mặt bằng sạch, mặc dù giao thông, điện, nước thuận lợi, nhưng nếu nhà đầu tư vào phải bỏ tiền đền bù khoảng 60 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng, hiện nay, việc phát triển CCN của chúng ta có nhiều cơ hội, và thực tế chúng ta đã đạt được một số kế hoạch nhất định. Một số cụm có tỷ lệ lấp đầy cao, và nhu cầu của nhà đầu tư còn lớn. Bên cạnh đó, một số địa phương thực hiện phát triển các cơ sở SXKD vào CCN còn hạn chế. Nhiều làng nghề, cơ sở sản xuất chưa vào CCN…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu Sở Công thương chủ trì tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện tốt các nội dung liên quan để phát triển các CCN trên địa bàn; rà soát, đôn đốc thực hiện kế hoạch phát triển công nghiệp theo kế hoạch phát triển CCN của tỉnh. Tiếp tục hướng dẫn các địa phương rà soát các hồ sơ liên quan đến CCN để hướng dẫn hoàn thành các thủ tục; phối hợp đôn đốc, giúp đỡ đưa doanh nghiệp vào các CCN.

Chính Thu

Theo: Baohatinh.vn