Khách hàng

Công ty Sabeco
Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Tĩnh
Công ty Kinh Đô Miền Bắc

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh bầu Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy

17-10-2015

Chiều tối nay (17/10), dưới sự chủ trì của các đồng chí: Trần Nam Hồng, Lê Đình Sơn, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII tổ chức Hội nghị lần thứ nhất để bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Hội nghị đã nghe đồng chí Trần Nam Hồng thông qua cơ cấu, tiêu chuẩn, số lượng Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVIII.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh bầu Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy
Đồng chí Trần Nam Hồng thông qua cơ cấu, tiêu chuẩn, số lượng Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVIII.

Sau phần ứng cử và đề cử, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã biểu quyết thông qua số lượng và danh sách bầu cử gồm 17 đồng chí để bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh bầu Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh bầu Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy
Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh ứng cử vào danh sách bầu cử Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Với tinh thần dân chủ, khách quan, bám sát yêu cầu về tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVIII và trên cơ sở trí tuệ của từng Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa mới, Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh đã bầu đủ số lượng 15 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh bầu Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh bầu Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BTV Tỉnh ủy và bầu Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy

Hội nghị cũng tiến hành bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy và bầu đủ số lượng nhân sự tham gia Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 11 đồng chí.

Dự kiến đầu giờ sáng mai (18/10), đại hội sẽ công bố cụ thể kết quả bầu cử tại hội trường.

Báo Hà Tĩnh điện tử sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về các nội dung của đại hội.

Nhóm PV Thời Sự

http://baohatinh.vn/xay-dung-dang/ban-chap-hanh-dang-bo-tinh-ha-tinh-bau-bi-thu-pho-bi-thu-tinh-uy/103253.htm